Zmluvné podmienky

Všeobecné podmienky


Obchodné a platobné podmienky:
I. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Vercajch uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu vercajch.sk.
II. Nákup v obchodnom dome Vonroad môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými podmienkami.
III. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
IV. Pri registrácii musí zákazník vyplniť osobné údaje , ktoré od neho vyžaduje formulár registrácie. Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu obchodného domu Vercajch.
V. Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu, spracovaný systémom obchodu.
VI. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
VII. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky
VIII. Úhrada za tovar sa uskutočňuje prevodným príkazom z úctu zákazníka, priamym vkladom na účet Vercajchu alebo dobierkou
 

Dodacie podmienky:
I. Doprava tovaru sa určuje podľa druhu a typu tovaru po dohode so zákazníkom
II. Tovar sa doručuje kuriérskou službou UPS alebo priamym dovozom po dohode so zákazníkom
II. Obchodný dom sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uviedol v registračnom formulári ako adresu trvalého pobytu.
III. Ak si zákazník zásielku neprevezme z dôvodu neprítomnosti, tovar mu bude po skontaktovaní zaslaný na jeho náklady